Tarina 26/40: Autohuoltoa SEO-asemilla

Autojen korjaamisesta Suomessa säädettiin uusi asetus vuonna 2003. Se takasi muidenkin kuin merkkikorjaamojen tehdä takuuhuoltoja, mikä avasi uusien korjaamoketjujen tulon markkinoille. SEO:lle nämä uudet ketjut olivat uusia mahdollisuuksia yhteiselle liiketoiminnalle.

Ennen vuotta 2003 autojen merkkikorjaamoilla oli yksinvalta tehdä automerkkiensä takuuhuollot autoihin. Ainoastaan kyseisen merkin valtuutetuilla toimipisteillä oli oikeus huoltaa nimenomaan takuuaikaiset huollot. Takuuajan jälkeen olikin tapana, että autot huollettiin niin sanotuissa yleiskorjaamoissa ja lopulta yhä pienemmillä pajoilla, kun autolle alkoi kertyä tarpeeksi ikää.

Mutta vuonna 2003 kaikki muuttui. EU sääti rajoituksia merkkikorjaamoille tiedon panttaamisesta. Yleiskorjaamot olivat tästä vuodesta eteenpäin oikeutettuja saamaan tarvittavat tiedot autoista jo takuuaikana ja tekemään takuunkestäviä huoltoja mille tahansa automerkeille, tai niille, jolle yleiskorjaamot itse halusivat takuuhuoltoja tehdä.

”Vuonna 2003 kaikki muuttui. Yleiskorjaamot olivat tästä vuodesta eteenpäin oikeutettuja saamaan tarvittavat tiedot autoista jo takuuaikana.”

Tästä eteenpäin auton takuu ei enää saanut riippua siitä, missä sitä oli huollettu. Siksi markkinoille alkoi tulla lyhyessä ajassa isompia yleiskorjaamoketjuja: AD, Fixus, Autoasi, Osaset ja Autofit esimerkiksi.

Tämän lisäksi tuli vielä muutamia pienempiä korjaamoketjuja. Myös kevyempiä korjaamokonsepteja tuli markkinoille. Esimerkiksi Vianorilla ja Euromasterilla oli tällaisia. Kaiken kaikkiaan muutos aikaan ennen uutta asetusta oli valtava.

”Muutos aikaan ennen uutta asetusta oli valtava.”

Bisnesmahdollisuus SEO-kauppiaille

Yleiskorjaamoketjujen invaasio Suomeen oli mahdollisuus myös yrittäjävetoisille huoltoasemille, joita SEO-asemat ovat. Kauppiaat näkivät yleiskorjaamot mahdollisina yhteistyökumppaneina, joiden kanssa SEO-asemat pystyisivät tarjoamaan entistä monipuolisemmin palveluita asiakkailleen. Monella SEO-asemalla olikin tontillaan halli valmiina ulkopuolisen yhteistyökumppanin käyttöön.

Merkkikorjaamoilta lähti vuoden 2003 asetuksen jälkeen paljon asiakkaita korkeampien hintojen vuoksi. Kuluttaja oli tällä kertaa voittajan paikalla. Valinnanvara parani ja hinnat laskivat.