Kuka määrää litrahinnan – säännöstelystä kohti vapautta

Suomalainen Energiaosuuskunta pääsi aloittamaan polttoaineen myynnin keväällä 1979. Ensimmäiset viisi vuotta SEO:n historiassa olivat vielä tiukan ja tarkan hintasäännöstelyn aikaa.

Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA) perustettiin Tukholmassa vuonna 1960 tarkoituksena edistää vapaakauppaa jäsenvaltioiden välillä. Tavoitteena oli myös tiivistää taloudellista yhteistyötä Länsi-Euroopan valtioiden kesken ja edistää maailmanlaajuista kaupankäyntiä.

FinEFTA-sopimus salli Suomen säännöstellä paitsi raakaöljyn ja jalostettujen polttonesteiden myös kivihiilen, koksin ja lannoitteiden tuontia. Bilateraalikauppa Neuvostoliiton kanssa oli myös lännen etu, kun Suomi osti bulkkitavarat idästä ja hankki jalostetut tuotteet lännestä. Tähän kuvioon ei mahtunut ollenkaan ajatus, että joku olisi ryhtynyt vakavasti kilpailemaan Nesteen kanssa.

”Tähän kuvioon ei mahtunut ollenkaan ajatus, että joku olisi ryhtynyt vakavasti kilpailemaan Nesteen kanssa.”

Tuonnin lisäksi säännösteltiin myös hintoja. Kaikilla polttoainekauppiaille määrättiin samat alennukset Nesteen tukkuhinnoista. Omistajakauppiaat, siis myös SEO-kauppiaat saivat kulloinkin vahvistettavan lisäalennuksen. SEO:lle hintasäännöstely sopi alkuvaiheeseen mainiosti. Valtion vahvistamalla yhtenäisellä hinnoittelulla Suomessa SEO pystyi turvaamaan roolinsa markkinoilla. Tämä hintasäännöstely jatkui huoltoasemamyynnin osalta vuoteen 1984 asti ja tukkuhinnan osalta vuoteen 1986 saakka, elinkeinohallitus määräsi enää vain hinnan, jolla ketjut saivat ostaa polttoaineensa myytäväksi.

SEO itse asiassa oli tässä hyötyjä, koska kuten tarinassa numero kaksi kerrottiin, koska SEO:n hallinnon kustannukset olivat muita yhtiöitä alhaisemmat, SEO-asemilla oli pysyvä kilpailuetu, jopa varaa nipistää marginaaleistaan ja myydä hieman halvemmalla litrahinnalla.

Kauppiasmarginaalit vapaiksi – polttoainekaupan kulta-aikaa

Kauppiasmarginaalien vapautuminen muutti polttoainekauppaa kaiken kaikkiaan huomattavasti. Se merkitsi kauppiaille vapautta määrätä omaa toimintaansa näkemyksensä mukaisesti. Maan talouskin eli nousukautta, joten ostovoimaa löytyi kuluttajilta. Se tarkoitti kauppiaille tuottoisia vuosia. Kauppiaiden resurssit lisääntyivät ja vauraus kasvoi. Yhä useampi ryhtyikin näinä vuosina rakentamaan uusia kauppakiinteistöjä ja kasvattamaan toimintaansa.

Kun tukkumarginaalit vapautuivat kaksi vuotta myöhemmin, maahantuonti ja hinnat olivat edelleen Nesteen peukalon alla. Tämä tarkoitti kuitenkin sitä, että öljy-yhtiöt saivat päättää, millä hinnalla myyvät polttoainetta kauppiaille. Hinnat eriytyivät hitaasti, lukuun ottamatta suurten kaupunkien komissioasemia ja öljy-yhtiöiden operoimia paikkoja. Kauppiaiden kannalta oli kyseessä hintojen ja palkkojen kilpajuoksu, ja tehokkaimmat hyötyivät tästä.

”Kauppiaiden resurssit lisääntyivät ja vauraus kasvoi.”

Tänä päivänä kauppiaat saavat edelleen määrät itse marginaalinsa, jolla myyvät polttoainetta asiakkaille. SEO ja SEO-kauppiaat ovat säilyttäneet kilpailuasemansa markkinoilla pitämällä matalan organisaation ja pienet kiinteät kulut. SEO uskoo voittavansa asiakkaita puoleensa toimimalla arvojensa kautta: kotimainen, paikallinen, yrittäjävetoinen, uusiutuva.