UUSIUTUVIEN POLTTOAINEIDEN ASIALLA

Ilmaston lämpenemisen hidastaminen ja hiilineutraaliuden saavuttaminen ovat hienoja tavoitteita, jotka tarvitsevat kaikilta maailman mailta tiukkoja linjauksia sekä ennen kaikkea toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi emme voi ajatella toimenpiteitä ainoastaan kansallisella tasolla, vaan ajattelumallia tulee laajentaa ainakin koko EU:n mittakaavaan. SEO:lle tärkeänä EU-tason kumppanina toimii UPEI-järjestö, johon kuuluu SEO:n lisäksi 21 muuta jäsentä yhteensä 19:sta eri maasta. UPEI-järjestö edustaa itsenäisiä polttoaineyrittäjiä ja ajaa niiden asioita EU:ssa.

Olemme Suomessa monella mittarilla mitattuna edelläkävijämaiden joukossa, kun puhutaan ilmastoasioista ja ennen kaikkea uusiutuvista polttoaineista. Koen tärkeäksi, että viemme tietoa myös muille EU-maille UPEI-järjestön kautta ja annamme heille tukea asiantuntijan roolissa EU-komission ja -parlamentin suuntaan. Viimeisimmän kaksipäiväisen asiantuntijavierailuni tein 27.-28.1. Vierailuni aikana kävimme UPEI:n pääsihteerin Cecile Nourigatin kanssa tapaamassa EU-komissiossa virkamiehiä ja EU-parlamentissa suomalaisia meppejä. Uusiutuviin polttoaineisiin liittyvien keskustelujen ohessa SEO:lle ja UPEI-järjestölle avautui uusia ovia.


Kuvassa: Cecile Nourigat ja Kai Keski-Korhonen

Tapasimme kahden päivän aikana energia-, ympäristö- ja liikenneasioihin perehtyneitä komission ja neuvoston virkamiehiä sekä Euroopan Parlamentin suomalaisista edustajista henkilökohtaisesti Nils Torvaldsin, Mauri Pekkarisen, Ville Niinistön ja Miapetra Kumpula-Natrin sekä Henna Virkkusen avustajan Meeri Heinosen. Edellä mainitut suomalaiset MEPit kuuluvat energia- tai liikennevaliokuntaan parlamentissa. Pääviestimme oli ylläpitää ja säilyttää fossiilisten polttoaineiden asema muiden liikennepolttoaineiden rinnalla ja alaa koskevat rakennemuutokset huomioiden sekä tietysti korostaa Suomen polttoainemarkkinoiden erilaisuutta muuhun Eurooppaan verrattuna. Kävimme mielenkiintoisia keskusteluja myös liikennebiokaasun roolista niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin. Tuliaisina vieraat saivat SEO:n värikästä historiaa ja vaiheita koskevan teoksen sekä tietysti SEO-kassin, joka meillä kuvastaa kestävää kehitystä onhan se valmistettu uudelleenkäytetyistä mainosmateriaaleista. Seuraavassa blogissani avaan hieman enemmän biokaasun näkymiä Suomessa liikennepolttoaineena.

Arto Viljanen
SEO:n toimitusjohtaja