POLTTOAINEALAN NÄKYMÄT

”Hyvää Uutta Vuotta 2020 SEO:n pääkonttorilta kaikille asiakkaillemme, yhteiskumppaneillemme ja kauppiaillemme!”

Siirtyessämme polttoainealalla tähän vuoteen, teemme sen jatkuvan muutospaineen alla. Ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi toimenpiteitä tarvitaan nopeasti. Sähköautot nousevat mediassa edelleen avaintekijäksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mutta biokaasu fossiilisten polttoaineiden korvaajana nousee yhä vahvemmin kilpailevaksi ratkaisuksi. Suomen autokannan päivittäminen nopealla aikavälillä sähkö- ja biokaasuautoiksi on hieno ajatus, mutta todellisuudessa meillä on siihen pitkä matka.

Suomen autokannasta täyssähköautoja on 4204, ladattavia hybridejä 20 829 ja kaasuautoja 10 000 kappaletta, kun fossiilisilla polttoaineilla kulkevia henkilöautoja on 2,8 miljoonaa. Koko Suomessa autojen keski-ikä on 13 vuotta, joten jos tästä päivästä lähtien jokainen suomalainen hankkisi seuraavaksi autoksi sähkö- tai kaasuauton kuluisi autokannan päivittämiseen helposti 13-20 vuotta. Fossiilisia polttoaineita tarvitaan vielä pitkään, mutta bio-osuutta lisäämällä saamme niistä aavistuksen ympäristöystävällisempiä. Tämä auttaa meitä siirtymävaiheessa, kun tavoittelemme pysyvämpiä ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Myös osuuskuntamme on kannettava kortensa kekoon pyrkiessämme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Meillä tämä tehdään pääosin nostamalla myytävän polttoaineen bio-osuutta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuonna 2020 bio-osuus on jo 20 % kaikesta liikennekäyttöön jaettavasta polttoaineesta. Lisäksi avaamme vuoden 2020 aikana kaksi biokaasun jakeluasemaa Oulun seudulle.

Kulkiessamme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa Suomalainen Energiaosuuskunta haluaa lunastaa arvolupauksensa myös alkaneella vuosikymmenellä myyden Suomessa jalostettua polttoainetta sinivalkoisissa väreissä sekä toimimalla paikallisesti ja yrittäjävetoisesti kuitenkin omia ajatuksiaan ja toimintaansa jatkuvasti uudistaen.

SEO-kauppiaita on noin 150 ja jakeluasemia väreissämme pitkälle yli 200. Osuuskunta ja SEO-kauppiaat pitävät huolen siitä, että polttoaineen jakelu on edelleen mahdollista ympäri Suomen ja myös sellaisissa paikoissa, jossa sitä ei harjoitettaisi ilman SEO:a. Paikallinen palvelu on aina kauppiaansa näköistä ja ottaa huomioon paikalliset tarpeet ja kysynnän.

Vaikka painetta muutoksiin tulee joka puolelta, ovat SEO ja SEO-kauppiaat valmiita uudistumaan ja turvaamaan polttoaineen jakelun sekä lähipalvelut asiakkailleen myös 2020-luvulla.

Ystävällisin terveisin,

Arto Viljanen
SEO:n toimitusjohtaja