SEO verkko- ja mobiilipalvelujen käyttöehdot

1. Nämä käyttöehdot ja niiden muodostama sopimus

Näitä Suomalaisen Energiaosuuskunnan (jäljempänä ”SEO” tai ”me”) käyttöehtoja sovelletaan verkko- ja mobiilipalvelujen käyttöön. Verkko- ja mobiilipalveluita ovat seo.fi (”seo.fi -verkkosivusto”) ja SEO-sovellus (”SEO-sovellus”) rekisteröitymistä edellyttävään SEO-tiliin (”SEO-tili”) sekä niihin liittyvät palvelut, sisällöt ja aineistot (kaikki yhdessä ”Palvelut”). Palvelut voivat siis olla käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttöehdot muodostavat Palvelujen käyttöä koskevan sopimuksen sinun (”sinä” tai ”Käyttäjä”) eli Palveluita käyttävän henkilön ja SEO:n välille.

 

2. Verkkopalvelujen yleiset ehdot

Asentamalla SEO-sovelluksen, rekisteröimällä SEO-tilin, käyttämällä seo.fi -verkkosivustoa tai muutoin ottamalla Palvelut käyttöösi, vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot.

Käyttöehtojen muodostama sopimus kumoaa kaikki aiemmat Palveluja koskevat sopimukset tai tahdonilmaisut sinun ja SEO:n välillä.

 

3. Palveluissa tehtävät ostot ja suhde muihin ehtoihin

SEO-sovelluksessa ja seo.fi-verkkosivustolla on mahdollista tehdä ostoja. Näihin ostoihin ja syntyvään sopimukseen sovelletaan erillisiä ehtoja, ”Yleiset öljyn toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille”.

 

4. Käyttöoikeutesi ja vastuusi

Myönnämme sinulle henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palveluja näiden Käyttöehtojen mukaisesti (”Käyttöoikeus”). Käyttöoikeutesi on maksuton, ei-yksinomainen eikä se ole siirrettävissä kolmannelle. Käyttöoikeutesi on voimassa toistaiseksi. Sinulla on milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelujen käyttö.

Sinulla ei ole oikeutta:

a) kopioida, muokata tai muuttaa, alilisensoida, jakaa, jälleenmyydä tai muulla tavoin siirtää, kaupallisesti hyödyntää Palveluita, sen osia, sisältöä tai henkilökohtaista käyttöoikeuttasi;

b) luoda Palveluista tai niihin sisältyvästä materiaaleista johdannaisteoksia;

c) purkaa (reverse engineer), kääntää tai muulla tavoin selvittää Palveluiden ohjelmakoodia, ellei sitä ole laissa erikseen sallittu;

d) käyttää Palveluita tavalla, joka haittaa SEO:n Palveluiden toimintaa, häiritsee tai vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palveluja, järjestelmiä, tai sivustoa.

e) käyttää Palveluja muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muuten loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen.

f) antaa tahallisesti virheellisiä rekisteröintitietoja, joita Palvelujen käyttäminen mahdollisesti edellyttää tai kiertää mitään Palveluun mahdollisesti asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia tai muutoin väärinkäyttää Palvelua.

g) sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista.

h) käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Vastaat täysimääräisesti kaikesta Palveluihin ilmoittamastasi tai lähettämästäsi aineistosta ja siitä ettei tuottamasi aineisto loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kenenkään yksityisyyttä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan SEO:lle näiden käyttöehtojen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot, mukaan lukien oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien esittämät korvaus- ja muut vaatimukset.

SEO:lla on oikeus päättää käyttöoikeutesi välittömästi, jos SEO:n perustellun käsityksen mukaan käytät Palveluja tai sen sisältöä Käyttöehtojen vastaisesti.

Vastaat itse Palvelujen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta.

 

5. Seo:n vastuu palveluista ja vastuunrajoitukset

SEO myöntää Palvelujen käyttöoikeuden ”sellaisena kuin se on” -ehdolla.

SEO pyrkii varmistamaan, että Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. SEO ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluissa saattaa ilmetä käyttökatkoksia, käytön estymistä, virheitä tai puutteellisuuksia sisällössä, jotka johtuvat esimerkiksi ylläpitotoimista, teknisistä ongelmista tai tiedonsiirron ongelmista. Emme takaa, että Palvelut täyttäisivät vaatimuksesi tai toimisivat kaikissa käyttöympäristöissä.

SEO ei takaa Palveluissa mainittavien kolmannen osapuolen tuottaman aineiston, verkkosivujen tai linkitettyjen sivustojen tiedon oikeellisuutta tai luotettavuutta eikä myöskään ota vastuuta kolmannen osapuolen luomasta tai julkaisemasta materiaalista tai sisällöstä.

SEO ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Emme vastaa sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista virheistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käytät Palveluja Käyttöehtojen, ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten sinun aiheuttamiasi.

Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten sinuun kohdentamista kanteista, vaatimuksista tai toimenpiteistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen katoamisesta tai niiden vahingoittumisesta riippumatta katoamisen tai vahingon syistä.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa SEO:n Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä, pandemiaa tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. SEO ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

SEO:lla on oikeus voi milloin tahansa tehdä Palveluihin muutoksia tai lopettaa Palveluiden tarjoamisen.

 

6. Immateriaalioikeudet

Palvelujen sisältö, kuvamateriaali ja ulkoasu ovat tekijänoikeuslain suojaamia, ellei toisin ole ilmoitettu. Kaikki oikeudet, kuten tekijänoikeus, omistusoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluihin sekä niihin sisältyvään tai liittyvään materiaaliin ovat SEO:n tai mahdollisten kolmansien osapuolien omaisuutta.

 

7. Tietosuoja

Palvelun käyttö voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen henkilötietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä tai henkilötietojen käsittelyä muutoin Palveluita käytettäessä. SEO käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, muun soveltuvan lainsäädännön sekä viranomaisohjeistusten mukaisesti tietosuojaselosteessa ja -informaatiossa tarkemmin kuvatuilla tavoilla.

 

8. Kanta-asiakkuutta ja seo-tiliä koskevat erikoisehdot

SEO tarjoaa kuluttaja-asiakkaille mahdollisuuden kanta-asiakkuuteen, johon kuuluu etukortti, sekä SEO-tili.

Kanta-asiakkaaksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö seo.fi-verkkosivustolla tai SEO:n asiakaspalvelun kautta.

Etukortti sekä SEO-tili ovat maksuttomia ja kanta-asiakkuus on henkilökohtainen. Kanta-asiakkaat ovat oikeutettuja kulloinkin asemakohtaisesti määrättyyn alennuksen polttoaineen hinnasta. Biokaasutankkauksesta alennus on aina 2 senttiä/kg. Etukortti luetaan kassalla ennen maksua. Automaatilla maksaessasi etukortti tulee syöttää ennen käteismaksua. Käteismaksuvälineeksi käyvät setelit, pankkikortit ja debit-kortit. Luottokortilla maksettaessa peritään normaali hinta.

Kanta-asiakkuus on voimassa toistaiseksi. Kanta-asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuutensa päättymään välittömästi milloin tahansa ilmoittamalla.

SEO pidättää itsellään oikeuden ilman erillistä ilmoitusta lopettaa asiakasohjelma ja muuttaa tai tarkistaa sen ehtoja. Ehtojen muutoksista tiedotetaan julkaisemalla päivitetyt ehdot seo.fi-verkkosivustolla.

Kanta-asiakkaan SEO-tili on mahdollista rekisteröidä verkossa seo.fi-verkkosivustolla.

SEO-tilin käyttö edellyttää rekisteröitymistä eli henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan luomista.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, etkä saa luovuttaa niitä eteenpäin. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun.

Mikäli tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, sinun tulee ilmoittaa asiasta viipymättä SEO:lle. Ilmoitus tulee tehdä office@seo.fi. Meillä on ilmoituksen saatuamme oikeus sulkea pääsysi Palveluihin ja ryhtyä muihin tarpeelliseksi katsomiimme toimiin. Voimme avata Verkkopalvelut uudelleen käyttöösi sen jälkeen, kun olet vaihtanut salasanan.

 

9. Muut ehdot

SEO voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä Käyttöehtoja. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu Palveluissa tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Kun jatkat Palveluiden käyttöä ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetut Käyttöehdot.

SEO:lla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai näihin käyttöehtoihin perustuvaa käyttöoikeuttaan kolmannelle ilman SEO:n suostumusta.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Käyttäjä voi nostaa sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen SEO:ta vastaan joko SEO:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään SEO:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-käyttäjällä on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr).