SEO – UPEI:n täysjäsen

SEO:n yksi pääperiaatteista on, että päätöksentekomme ja toimintamme nojaavat arvoihimme. Suomalaisuuden, paikallisuuden ja yrittäjävetoisuuden ohella pyrimme miettimään toimintaamme myös siitä näkökulmasta, kuinka voimme uusiutua ja vastata paremmin toimialamme murroksen aiheuttamaan muutospaineeseen. Polttoainemarkkinoiden muutoksen seurauksena on yhä tärkeämpää pitää silmät auki Euroopan suuntaan. Tämän seurauksena SEO on hakenut ja hyväksytty UPEI:n täysjäseneksi tammikuussa 2018.

UPEI on vuonna 1962 perustettu Euroopan itsenäisten polttoainetoimittajien ryhmä. UPEI:hin kuuluu 18 jäsentä 17:sta eri maasta. UPEI:n jäsenten polttoaineiden myynti kattaa yli kolmanneksen kaikesta Euroopan polttoainemyynnistä. Itsenäinen toiminta mahdollistaa nopean reagoinnin ja muutokset kriisitilanteissa, mikä on erinomainen mahdollisuus jatkuvan muutoksen alla elettäessä. UPEI:n agenda on kaksitahoinen: ensinnäkin se pyrkii vaikuttamaan yksityisten toimittajien edut huomioon ottavalla tavalla tulevissa lainsäädäntöhankkeissa EU:n komissiossa ja Euroopan Parlamentissa. Toinen painopiste on jäsenten keskinäinen yhteistyö polttoainekauppaan kuuluvissa asioissa sekä asemien rakentamisessa ja huoltamisessa (esim. säiliöt, mittarit yms.). UPEI:n myötä SEO on paremmin ajan tasalla, kun Euroopassa käytävä keskustelu ja painotukset tulevat nopeammin kauppiaiden kannaltakin valmiiksi pureskeltuna tietoomme. Luonnollisesti tietoa on seulottava SEO:ssa, jotta osaamme reagoida oikeisiin asioihin.