Tarina 30/40: Yhteenveto: muutosten vuosikymmen

Vuosituhannen vaihde oli SEO:lle ja koko huoltoasema-alalle murroksen aikaa. Muutoksia piti tehdä niin ulkoisten kuin sisäisten syiden tai mahdollisuuksien takia. Maailman muutokseen oli pystyttävä vastaamaan joskus nopeastikin. Tästäkin selvittiin.

SEO:n toiminnan kolmas vuosikymmen ajoittuu vuosiin 1998–2007. Näinä vuosina niin SEO, huoltoasemaliiketoiminta kuin maailmakin muuttui valtavasti. Muutos esimerkiksi 1980-luvulle oli suurta. Vanhojen keinojen lisäksi piti oppia uusia temppuja. 

Milleniumin eli vuosituhanteen vaihtumisen tienoilla erilaisiin järjestelmiin kohdistui valtavia muutoksia ja paineita siitä, aiheuttaako 2000-luku teknisiä ongelmia. Yhtä lailla markasta euroon siirtyminen pakotti rukkaamaan järjestelmiä ja hinnoittelua uuteen uskoon. Yksittäisille kauppiaille nämä muutokset teettivät tietenkin hurjasti työtä ja valmistautumista. Yksin ja yhdessä osuuskunnan tuella tästäkin selvittiin.

 

 

” Yksittäisille kauppiaille nämä muutokset teettivät tietenkin hurjasti työtä ja valmistautumista. Yksin ja yhdessä osuuskunnan tuella tästäkin selvittiin.”

Vuosituhannen vaihteen aikoihin ajoittuu myös SEO:n oma polttoöljyn tuontiaika. Vuodesta 1998 vuoteen 2003 SEO toi junavaunukolonnana Venäjältä Lahteen miljoonia litroja kevyttä polttoöljyä. Kokemus sekin, hyvä sellainen.

Myös markkinointi- ja viestintäpuolella tapahtui isoja asioita. SEO Energiaa -lehti tuli sisäisen tiedottamisen ja myös ulkoisen markkinoinnin välineeksi. Edelleenkin ilmestyvä SEO-lehti aloitti toimintansa nykymuodossaan vuonna 2007. Tätä ennen toimitettu SEO Viikkotiedote kasvoi näin kokonaiseksi lehdeksi. 

”Vuodesta 1998 vuoteen 2003 SEO toi junavaunukolonnana Venäjältä Lahteen miljoonia litroja kevyttä polttoöljyä.”

Internetin tuoma muutos

Kolmanteen vuosikymmeneen ajoittuu myös SEO:n ensimmäisten kotisivujen julkistus. Näin SEO oli virallisesti siirtynyt nettiaikaan. Ensimmäiset sivut olivat vielä hyvin pelkistetty versio, niin kuin aikaan kuului, mutta jostainhan se on lähdettävä liikkeelle.

Muitakin kolmannen vuosikymmenen uudistuksia SEO:lla oli: Poriin investoitiin omaan polttoaineterminaaliin. Se toi paitsi hintaetuja myös toisen polttoainetoimittajan Nesteen rinnalle. Öljytuotteissa siirryttiin rikittömään aikaan. SEO:n pääkonttori muutti vuokratiloista omaan toimistoon. Siirryttiin myös tilitoimistosta omaan taloushallinnon järjestelmään. 

Paljon oli muutoksia, mutta muutos on hyvästä, ainoa tapa kehittyä. SEO lähti kohti neljättä vuosikymmentä mittavien muutosten kourissa, mutta toiminta oli hyvin hallinnassa.