SEO – alan häirikkö

Suomalainen Energiaosuuskunta, tuttavallisemmin SEO, syntyi 40 vuotta sitten vuonna 1978. Jotta ylipäätänsä alkuun päästiin, polttoaineen myynnin monopoliasemassa ollut Neste vaati 50 aseman verkoston. Ja sehän kasattiin.

Polttoainebisneksessä 1970-luku oli monilta osin säännöstely- ja monopoliaikaa. Neste oli yksinvaltiaan asemassa polttoaineiden toimittajana. Hinnat olivat säännöstelyssä eikä uusia kilpailijoita haluttu markkinoille.

SEO:n toiminnan aloittamisen elinehdoksi Neste määräsi sen, että 50 aseman verkosto oli oltava olemassa ensimmäisestä päivästä alkaen. Siihen ei ollut vastaan sanomista. Alkoi siis valtakunnallinen operaatio kiinnostuneiden kauppiaiden siirtymisestä SEO-leiriin. Edellisessä tarinassa kerroimme kapinahengestä öljy-yhtiöiden ylivaltaa vastaan, minkä ansiosta kiinnostuneita kauppiaita löytyikin tarvittava määrä. Kauppiaita houkuteltiin muista ketjuista itsenäisyyden ja tasavertaisuuden periaatteilla – ja se toimi.

”Alkoi valtakunnallinen operaatio kiinnostuneiden kauppiaiden siirtymisestä SEO-leiriin.”

Kun vaaditut 50 asemaa oli kasassa SEO pääsi käymään suoria neuvotteluita Nesteen kanssa polttoaineiden toimituksista. Tästä muut asemaketjut hermostuivat ja syyttivät SEO:a alan häiriköksi, joka tulee sekoittamaan alan käytäntöjä  ja markkina-asemia.

Neuvottelut onnistuivat ja SEO liittyi myös tuolloin noudatettuun rahtien tasaussopimukseen, joten SEO oli saavuttanut itsenäisen perustan toiminnalleen. Tämä neuvottelutulos loi pohjan koko SEO:n toiminnalle, joka on jatkunut nyt yhtäjaksoisesti 40 vuotta.

Osuuskuntamuoto estää valtausyritykset

SEO:sta tehtiin osuuskuntamuotoinen yhtiö, jossa jokaisella kauppiaalla oli yksi ääni, ei enempää, ei vähempää. Osakeyhtiömuotoinen toiminta olisi ollut aivan eri tavalla altis nurkanvaltausoperaatioille. Osuuskuntaa ei niin vain vallatakaan. Hajotusyrityksiä on ollut, mutta osuuskunnan osuuksia ei voida kaapata.

”…SEO oli saavuttanut itsenäisen perustan toiminnalleen.”

Yhtiömuoto ei ole muuttunut 40 vuodessa, vaan se on ja pysyy. SEO:n vahvuus on edelleen osuuskunta, jossa kauppiailla on vahva itsemääräämisoikeus tekemiseensä osuuskunnan tukiessa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan taustalla ja antamalla tekemiselle raamit, joissa toimia.