Raportti: Polttoainekaupan epävarmuuksista päästävä eroon

Polttoainekauppa kaipaa selkeyttä, johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä juuri julkaistun toimialaraportin mukaan. Epävarmuudesta eroon pääseminen polttoainekaupassa tarkoittaa kaupallisesti järkeviä pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka turvaavat jakelutoiminnan koko maassa. Tuotevalikoiman ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä palvelee parhaiten hinnoittelun läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus sekä vaikutuksiltaan  tutkitut ja kestävät päätökset.

Huoltoasemien tilannekuvaa ja tulevaisuudennäkymiä selvittävä Huoltoasemat 2020 – toimialaraportti  vahvistaa huoltamoyrittäjien ja autoalan esittämät huolet. Jakeluverkostot, uudet polttoaineet, teknologiat, liikkumisen vaihtoehtoiset mallit ja ympäristöpainotteinen verotus ovat muuttamassa koko autoalan ja polttoainekaupan toimintaympäristöä. Nyt tehtävät tulevaisuuden ratkaisut painottuvat säädös- ja veroperusteisiin, mutta asiakkaat ovat tärkein osapuoli näiden palvelujen tarjonnassa.

Suomalaiset huoltamoyrittäjät ja koko autoala vastaavat paikallisesti tuotteiden ja palveluiden tarjoamisesta ja kuuntelevat lopullisten hankintapäätösten tekijöinä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaitaan. Teollisuuden ja kaupan kehittämiseen vaikuttavat samanaikaisesti Euroopan tasolla tapahtuva päätöksenteko ja liikennealan tuotteisiin etenkin Suomen lainsäädännön mukana tuleva vero-ohjaus.

Yrittäjät ovat kiinnostuneita, mitä tarjotaan nyt ja tulevaisuudessa. Polttoaineiden laatu, ympäristötekijät ja tuotteista perityt veloitukset ja verot ovat tasapainossa silloin, kun hinnoittelu koetaan kestäväksi ja oikeudenmukaiseksi.

Raportin tilaajina ovat polttoaineiden vähittäiskaupan kauppiasorganisaatiot ja sitä on tukenut myös Autoalan Tiedotuskeskus.

Lisätietoja:
Arto Viljanen (SEO) 040-775 4744, arto.viljanen@seo.fi
Juha Yli-Kesäniemi (SBL ry) 040-557 1182, juha.yli-kesaniemi@neste.lehtimaki.fi
Hannu Laitinen (kustantaja ja tekijä, Value Set Oy) 050-365 4187, hvpaiti@gmail.com

Kirja on tilattavissa Book-on-Demand -palvelusta www.bod.fi sekä painettuna että e-kirjana 7.12.2020 alkaen.