Arkisto: Vastuullinen liiketoiminta

Tiedote 26.1.2022 Meijeriyhtiö Arla Suomi, energiapalveluja tuottava One1 ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ovat päättäneet aloittaa nesteytetyn biokaasun tuotannon ja jakelun Kurikassa Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvalla Tikan Maatilalla. Samalla syntyy maatalouden ja energiatuotannon yhdistävä uudenlainen innovaatioekosysteemi. Tikan Maatilan maidosta jalostetaan Hämeenlinnan Osuusmeijerissä Arlan luomutuotteita. Tavoitteena on, että Arlan maidonkeruuauto tankkaa polttoaineena käytettävän nesteytetyn biometaanin samalla kun […]

Alkuvuodesta 2021 teetimme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää mielikuvia SEO:n vastuullisuustoimista. Tutkimuksessa nousi esille, että SEO:a ei mielletty yhtä vastuulliseksi toimijaksi kuin kilpailijat. Kyselyihin vastanneet henkilöt kokivat, että SEO:lla kuitenkin tehdään jotain toimenpiteitä vastuullisuuden eteen, mutta se ei näy riittävästi ulospäin. Tutkimustulosten perusteella lähdimme rakentamaan SEO:lle vastuullisuusohjelmaa, joka rakentuu kahdesta ylätasosta eli […]