Vastuullisuusohjelma

Alkuvuodesta 2021 teetimme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää mielikuvia SEO:n vastuullisuustoimista. Tutkimuksessa nousi esille, että SEO:a ei mielletty yhtä vastuulliseksi toimijaksi kuin kilpailijat. Kyselyihin vastanneet henkilöt kokivat, että SEO:lla kuitenkin tehdään jotain toimenpiteitä vastuullisuuden eteen, mutta se ei näy riittävästi ulospäin.

Tutkimustulosten perusteella lähdimme rakentamaan SEO:lle vastuullisuusohjelmaa, joka rakentuu kahdesta ylätasosta eli vastuullisesta johtamisesta ja vastuullisuuden johtamisesta. Näiden kahden ylätason alle kuuluu neljä alatasoa:

  1. Ilmasto- ja ympäristövastuullisuus käytännön liiketoiminnassa
  2. Reilu työnantaja ja innostava työyhteisö
  3. Paikallisuus ja kotimaisuus
  4. Vastuullinen markkinointi ja vastuullisuusviestintä

SEO:lle vastuullinen johtaminen tarkoittaa, että liiketoiminnan harjoittamisessa toimitaan hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakeja ja viranomaissäädöksiä. Pyrimme rakentamaan liiketoimintamme prosesseja aiempaa selkeämmiksi, jotta pystymme osoittamaan paremmin hankinta- ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden eri tilanteissa. Vastuullisen johtamisen kautta tavoitteenamme on myös olla henkilöstölle innostava ja reilu työyhteisö, jossa jokainen pääse SEO:n liiketoiminnan kehittämisen rinnalla kehittämään omaa osaamistaan mielenkiintoisten työtehtävien kautta. Lisäksi arvomme suomalainen, paikallinen, yrittäjävetoinen ja uusiutuva ohjaavat liiketoimintaamme ollen vahvasti myös osa vastuullista johtamista.

Vastuullinen johtaminen sisältää ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden käytännön liiketoiminnassa, paikallisuuden ja kotimaisuuden sekä vastuullisen markkinoinnin ja vastuullisuusviestinnän. SEO:lla ilmasto- ja ympäristövastuuta on huolehtia, että jakeluasemamme täyttävät tiukat ympäristövaatimukset, joilla turvataan ympäristöturvallinen polttoaineiden jakelu asemillamme. Lisäksi huolehdimme, että polttoaineet toimitetaan asemillemme ja asiakkaillemme turvallisesti. SEO haluaa omalta osaltaan kulkea kohti yhteiskunnan tavoitteita hiilineutraaliudesta ja selvitämmekin jatkuvasti ratkaisuvaihtoehtoja uusiutuvien tuotteiden lisäämiseksi asemillamme. Olemme ensimmäisenä fossiilisten polttoaineiden jakelijana avanneet vuonna 2020 kaksi pilotti biokaasuasemaa, joista keräämme kokemuksia. Sähkölatauspisteitä rakennamme yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi liiketoimintamme edellyttää biovelvoitteen noudattamista ja vuonna 2021 tämä tarkoittaa, että bion osuus kaikista jaeltavista bensiineistä ja dieselistä on 18 %, kun polttoöljystä bion osuus on 3 %. Uusiutuvista polttoaineista puhuttaessa on huomioitava, että suomalainen autokanta on keskimäärin 12 vuotta vanha, joten autokannan uusiutuminen ei tapahdu hetkessä. SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljasta lainatakseni vastuullista on jaella fossiilisia polttoaineita paikallisesti Suomen kaikissa kolkissa. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jolloin monelle auto on elinehto, mitä tarvitaan oman arjen pyörittämiseen.

SEO on 100 % suomalainen yritys, jonka omistaa itsenäiset polttoainekauppiaat. Suomalaisena yrityksenä koemme vastuulliseksi teoksi suosia kumppanivalinnoissamme ensisijaisesti kotimaisia yrityksiä, mikä näkyy muun muassa myymissämme polttoaineissa, mitkä ovat Suomessa jalostettuja. SEO on myös merkittävä työllistäjä paikallisesti, jonka seurauksena meille on myönnetty Avainlippu suomalaisesta työstä. Arvoistamme paikallisuus tuo kauppiaillemme eniten vastuuta, mutta yhtä lailla vapautta. Vastuullista on palvella asiakkaita paikallisesti parhaimmalla konseptilla. Pienemmillä paikkakunnilla SEO voi olla jopa ainoa palvelupiste, milloin monipuolinen palvelutarjonta korostuu.

Vastuullisuus on myös vahvasti osa SEO:n markkinointia ja viestintää. Meille on tärkeää, että pystymme lunastamaan antamamme arvolupaukset ja viestimään toimistamme läpinäkyvästi. Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja pitkäaikainen kumppani. Pyrimme myös suosimaan mainosmateriaalien hankinnoissa paikallisia ja vastuullisia kumppaneita. Esimerkiksi messuständit ja pull upit ovat teetetty 100 % biohajoavasta pahvista, jolloin materiaalien kierrättäminen on helppoa, kun ne tulevat tiensä päähän. Lisäksi olemme tehneet vanhoista banderolleistamme muun muassa kestokasseja ja ensiapulaukkuja, jolloin ne ovat päässeet uudelleen hyötykäyttöön.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille iloista joulun odotusta!

Johanna Silén

Markkinointi- ja kehitysvastaava

Kuva: Veli Rickhard Ojala