SEO:LLE SUOMEN AVAINLIPPU -MERKKI!

SEO:lle suomalaisuus on arvo, joka on kulkenut mukanamme 40 vuoden ajan ja jota saamme edelleen ylpeänä pitää yhtenä arvoistamme. Matkan varrella muut arvomme ovat muuttaneet muotoaan ja nykyään suomalaisuuden rinnalla kulkee paikallisuus, yrittäjävetoisuus ja viimeisimpänä mukaan tullut uusiutuva. Meillä SEO:lla arvojen roolin merkitys kasvaa vuosi vuodelta, koska kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja täten yhä enemmän ostopäätökset perustuvat muuhun kuin pelkästään hintaan. Ostopäätökset pohjautuvat enenemässä määrin brändiuskollisuuteen, muiden asiakkaiden suosituksiin ja ennen kaikkea yrityksen arvopohjaiseen imagoon.

Meille SEO:lla on tärkeää, että arvomme edustavat toimintaamme ja perinteitämme, mutta meidän tulee myös olla avoimia muutokselle. Voidaksemme kasvattaa asiantuntija-asemaamme on meidän pystyttävä omaksumaan ja sopeutumaan uusiin trendeihin, jotka parhaimmillaan muokkaavat koko toimialaamme uuteen suuntaan. Tärkeintä on kuitenkin muistaa toimiessamme jatkuvan muutospaineen alla, että asiakkaat ovat aina tärkeimmässä roolissa ja meidän arvomaailman tulisi antaa tukea heidän arvomaailmalleen. Ilokseni voin todeta, että suomalaisuus, kotimaisesti tuotetut tuotteet ja palvelut, kestävä kehitys, uusiutuminen ja työpaikkojen turvaaminen Suomessa edustavat sekä SEO:n että suomalaisten arvomaailmaa.

Arvojen tulee olla päivittäin läsnä meidän toiminnassamme, jotta pystymme lunastamaan kuluttajille antamamme arvolupauksen. Ylpeydellä saankin ilmoittaa, että pitkäjänteinen arvopohjainen työmme on kantanut hedelmää ja SEO:lle on myönnetty 6.2.2018 Suomen Avainlippu -merkki. Suomen Avainlippu -merkki palvelun yhteydessä kertoo, että palvelu on tuotettu ja työllistää Suomessa. Suomen Avainlippu -merkki on täten luotettava keino viestiä tuotteiden tai palveluiden suomalaisesta alkuperästä. Suomen Avainlipulla on myös tutkitusti positiivinen vaikutus kuluttajien ostopäätökseen. Kannetaan täten ylpeydellä Suomen Avainlippu -merkkiä ja pidetään SEO-henki korkealla jatkaessamme menestyksekästä arvopolkuamme!