Tarina 21/40: Omaa polttoöljyä Lahteen

SEO:n historian kolmas vuosikymmen alkaa. Tänä aikana historiaan on kirjoitettu muun muassa oma polttoöljyn tuonti Venäjältä Suomeen ja Lahteen. Tuontia jatkui yhteensä viiden vuoden ajan.

Vuonna 1998 SEO aloitti polttoöljyn tuonnin Venäjältä Lahteen, jonne perustettiin tuontiterminaali. Öljysäiliönä oli Lahden Lämpövoima Oy:n niin sanottu päiväsäiliö, jossa oli varapolttoainetta Lahden itäosan teollisuusalueella sijaitsevalle maakaasu-kombivoimalalle. Säiliön tilavuus oli 4 000 kuutioita, josta vapaata tilaa SEO:lle vuokrattavaksi oli 2 500 kuutiota. 

Polttoöljy tuotiin junavaunukolonnana Venäjältä, rajan läheltä Pietarin itäpuolelta Kirishin kaupungista, joka oli lähellä Lahtea. Yhdessä tuontierässä oli yli 2 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä ja se tuotiin Lahteen yli 30 junavaunulla. Polttoöljyyn sekoitettiin lisäaineet ja se säilöttiin vuokrattuun säiliöön.

 

”Yhdessä tuontierässä oli yli 2 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä ja se tuotiin Lahteen yli 30 junavaunulla.”

Tässä yhteistyössä molemmat osapuolet hyötyivät. SEO sai oman tuonnin toimimaan ilman merkittäviä investointikustannuksia, koska säiliö oli valmiina olemassa. Lahden Lämpövoima Oy sen sijaan sai SEO:n ansiosta jatkuvasti tuoretta öljyä säiliöönsä, joten heidän ei tarvinnut huolehtia öljynsä laadusta tai päivämääristä.

Lisäaineistuksen ansiosta SEO:n tuoma polttoöljy sopi vanhoihin työkoneisiin maa- ja metsätaloudessa sekä lämmitysöljyksi. Kysyntää siis oli. Oman polttoöljytuonnin merkitys oli silti suurin kauppiaille, jotka noutivat tavaran itse ja joille Lahti oli lähempänä omia markkinoita kuin Porvoo, josta polttoöljy muutoin oli haettu.