Tarina 15/40: SEO-tapaus kilpailuoikeuden oppikirjoihin

SEO kasvatti bensiininmyynnin markkinaosuuttaan 1990-luvun alkuvuosina parhaimmillaan noin 7 prosenttiin. Nousu hermostutti muita öljy-yhtiöitä. Vuonna 1993 SEO joutui käynnistämään oikeusjutun Nesteen määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

SEO kasvatti markkinaosuuttaan bensiininmyynnistä merkittävästi saatuaan suoran osto-oikeuden Nesteeltä 1991. Tämä sai suuremmat öljy-yhtiöt varpailleen. Esitettiin jopa väitteitä siitä, että SEO saa bensiininsä liian halvoilla hinnoilla. Vuonna 1991 Neste-ryhmän markkinaosuus bensiineissä oli lähes 42 prosenttia. SEO:n kasvu tuli kilpailijoille yllätyksenä, mutta yksityiset kauppiaat riemuitsivat.

Neste korottikin vuoden 1993 alusta yksipuolisesti SEO:lta perimiään hintoja kesken sopimuskauden. Samaan aikaan Nesteellä oli Suomessa määräävä markkina-asema maantiepolttonesteiden tukkumarkkinoilla. Tästä alkoi tunnettu kilpailuoikeuden prosessi, josta tuli välittömästi oppikirjaesimerkki.

”SEO:n kasvu tuli kilpailijoille yllätyksenä, mutta yksityiset kauppiaat riemuitsivat.”

Vuoden 1993 alun yksipuolinen hinnannostopäätös vietiin kilpailuviranomaisen ratkaistavaksi. Hintamuutosten lisäksi Neste kieltäytyi myymästä SEO:lle venttiilejä suojaavaa lisäaineistettua, lyijytöntä korkeaoktaanista bensiiniä, jota merkittävä osa bensiinillä toimivasta henkilöautokannasta vielä tarvitsi. Vuonna 1993 tämä epävarmuus häiritsi pahasti SEO:n markkinointia, sillä lyijytön korkeaoktaaninen bensiini nautti huomattavaa veroetua.

Kilpailuvirasto päätti helmikuussa 1993, että Nesteen myyntihinnat SEO:lle piti palauttaa ennalleen, lisäaineistusta lukuun ottamatta. Saman vuoden maaliskuussa kilpailuneuvosto kuitenkin purki sanktiot. Lopullinen ratkaisu asiaan saatiin Korkeimmista hallinto-oikeudesta marraskuussa 1995: Nesteellä oli määräävä markkina-asema, jota oli käytetty väärin. Se joutui maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna sinänsä mitättömän summan, kaksi miljoonaa markkaa.

”Vuoden 1993 alun yksipuolinen hinnannostopäätös vietiin kilpailuviranomaisen ratkaistavaksi.”

Neste maksoi vahingonkorvausta SEO:lle

KHO:n ratkaisun jälkeen SEO sai Nesteeltä korvauksia perusteettomista hinnankorotuksista 18 miljoonaa markkaa.  Näin saatiin kilpailuoikeuden kouluesimerkkitapaus määräävän aseman väärinkäytöstä päätökseen lopulta joulukuussa 1998 välimiesoikeuden päätöksellä.

Seuraavaksi osuuskunnan piti tehdä päätökset saadun vahingonkorvauksen hyvittämisestä SEO-kauppiaille. Muihin ketjuihin siirtyneet, vuonna 1993 SEO:ssa toimineet kauppiaat vaativat hekin hyvitystä rahoista, mutta tämä prosessi onkin eri tarina.