UPEI General Meeting


Kuvassa vasemmalta oikealle: Brian Worrall (UPEI), Kai Keski-Korhonen (KK-Consulting), Juhani Laurikko (VTT), Carl Nyberg (Neste), Johanna Särkijärvi (Liikenne- ja viestintäministeriö), Antti Ilmari Peltomäki (EU-komissio), Arto Viljanen (SEO), Cecile Nourigat (UPEI), Jan Väliheikki (SEO)

SEO isännöi 3.-5.4.2019 Helsingissä UPEI-järjestön kevätkonferenssin. Konferenssiin saapui vieraita 44 yhteensä 18:sta eri jäsenmaasta. Kokousten ohessa SEO järjesti vieraille ja Suomen medialle avoimen paneelikeskustelun. Paneelikeskustelun aiheena oli tulevaisuuden polttoaineet Euroopassa suomalaisten näkökulmasta.

Panelistien ja yleisön välillä käytiin vilkasta keskustelua, millaisella strategialla Suomi aikoo saavuttaa niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla asetetut ilmastotavoitteet. Ratkaisuissa nousivat esille sähkö, biokaasu ja uusiutuvat nestemäiset polttoaineet, mutta edelleen suurimpina kysymyksinä ovat, että missä suhteessa näitä tulisi käyttää ja mikä on näiden kustannus kuluttajalle?

Antti Ilmari Peltomäki, EU-komission Suomen osaston johtaja, toi paneelikeskusteluun eurooppalaisen näkökulman. Peltomäki painotti puheissaan, että tavoittaaksemme EU:n vuoteen 2030 mennessä asettamat ilmastotavoitteet, emme voi pelkästään keskittyä yksityisautoiluun, vaan suurin haaste on teollisuus ja sen muuttaminen ympäristöystävälliseksi.

Johanna Särkijärvi, tutkimusjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriöstä, kertoi puheenvuoroissaan, millaisin keinoin Suomesta tulisi vuoteen 2050 täysin hiilineutraalivaltio. Särkijärvi painotti, että erityisesti yksityisautot tulisi muuttaa sähköautoiksi, jotta biokaasu- ja muut uusiutuvat polttoaineet voitaisiin varata raskaille ajoneuvoille, lentoliikenteelle sekä laivoille. Yksityisautojen muuttaminen sähköautoiksi on suuri tavoite ottaen huomioon autojen ikärakenteen Suomessa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi toimenpiteitä verotuksessa.

Juhani Laurikko, päätutkija, VTT:ltä, nosti puheenvuoroissaan esille sen, että fokusta tulisi siirtää pelkistä polttoaineista myös autojen koko elinkaareen ja sen vaikutuksiin ympäristöön. Esimerkiksi mitä vaatii, jos vanhasta autokannasta muokataan biokaasuautoja tai vastaavasti tilataan koko Suomeen uudet sähköautot.

Carl Nyberg, Nesteen uusiutuvien polttoaineiden johtaja, toi puheenvuoroissaan esille prosessia, miten fossiilisia polttoaineita voidaan jalostaa ympäristöystävällisemmiksi lisäämällä bion osuutta, mutta kuinka myös jatkossa tullaan fossiiliset polttoaineet korvaamaan täysin uusiutuvilla polttoaineilla.

Panelistien mukaan meillä on olemassa paljon ratkaisuvaihtoehtoja, mutta nyt vaan pitää päättää, että mitä tehdään missäkin suhteessa. Yksittäisten polttoaineyrittäjien näkökulmasta ratkaisuja tarvitaan pikaisesti, jotta tiedetään millaiseen, tuotetarjontaan tulisi jatkossa investoida. Varmaa on kuitenkin, että siirrymme kohti vähäpäästöisiä ja lopulta täysin hiilineutraaleihin vaihtoehtoihin.