Onhan lämmitysöljysäiliössäsi nokkavipuliitin?

SEO on tiedottanut lämmitysöljyä tilaaville asiakkaille ja SEO-kauppiaille, että tilaajia pyydetään tarkistamaan täyttöputken liittimen malli ennen seuraavaa lämmitysöljyn tilaamista. Vanhanmalliset (ns. sakaramalli) liittimet on vaihdettava lainmukaisiin kannellisiin nokkavipuliittimiin (Camlock-tyyppinen) 30.6.2018 mennessä. Jos kuljettaja ei voi olla varma turvallisesta täytöstä, sitä ei tehdä. Liittimen vaihto on edullisinta tehdä öljylämmityksen huollon yhteydessä.

Vanhempien omakotitalojen täyttöpaikoilla tapaa vielä vuosikymmeniä vanhoja ja käyttövarmuudeltaan epävarmoja sakaraliittimiä. Asiasta annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös on vuodelta 1985, joten siirtymäaika on ollut pitkä. Ympäristövahinkojen välttämiseksi säiliöautojen täyttöletkut voidaan liittää jatkossa ainoastaan päätöksessä säädettyyn SFS 4429 -standardin mukaiseen liittimeen.

SEO myy Suomessa jalostettua lämmitysöljyä, johon ei tarvitse lisätä paljon mainostettuja erikoislisäaineita, vaan se palaa puhtaasti ja on täyttä energiaa sellaisenaan. Asiakkaan tärkein tehtävä on tietää, voiko säiliössä varastoida kesälaatua (maanalainen tai sisäsäiliö) vai onko käytettävä talvilaatua (kylmä ulkosäiliö).