SUOMALAISET USKOVAT YKSITYISAUTOILUN TULEVAISUUTEEN

Me SEO:lla olemme kiinnostuneita suomalaisten kuluttajien mieltymyksistä. Jotta voimme jatkossa tarjota asemillamme yhä parempaa palvelua, teetimme maaliskuussa 2017 Taloustutkimuksella tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää suomalaisten käsityksiä autoilusta ja mielikuvia huoltamoista. Internetpaneelilla toteutettuun tutkimukseen vastasi 1029 suomalaista maaliskuun 2017 aikana. Tutkimustuloksia tulen käsittelemään blogissani kolmen postauksen mittaisena sarjana. Ensimmäinen osassa käsittelen suomalaisten mieltymyksiä autoilusta.

Tutkimustulokset osoittivat, että seuraavan viiden vuoden päähän yksi trendi nousi ylitse muiden: yksityisautoilu. Jopa 76 prosenttia suomalaisista haluaa ajaa omalla tai työsuhdeautolla vuonna 2022. Miesten keskuudessa oma auto on naisia suositumpaa. Miehistä 83 prosenttia ja naisista 69 prosenttia uskovat ajavansa omalla tai työsuhdeautolla vuonna 2022. Julkisen liikenteen suosio ei näytä saavuttavan vielä seuraavan viiden vuoden aikanakaan yksityisautoilua, koska vain 2 prosenttia kokee julkisen liikenteen mieluisimpana vaihtoehtona vuonna 2022. Vastaavasti auton vuokraaminen (7%) ja erityisesti kimppakyydit (6%) koettiin potentiaaliseksi vaihtoehdoksi pääkaupunkiseudulla ja nuorten naisten keskuudessa. Myös tuloilla oli vaikutusta kimppakyyti- ja vuokra-autoinnostukseen: mitä pienemmät vuositulot niin sitä suurempi kiinnostus.

Tutkimuksen tulosten pohjalta voinen todeta, että pitkien välimatkojen Suomessa oma auto koetaan tulevaisuudessakin tärkeimmäksi liikkumismuodoksi. Millaisilla energiamuodoilla autot tulevaisuudessa liikkuvat ovat sitten asia erikseen.