SUOMALAISET HALUAVAT ENEMMÄN UUSIUTUVIA POLTTOAINEITA

Teetimme maaliskuussa 2017 Taloustutkimuksella tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää suomalaisten käsityksiä ja mielikuvia autoilusta. Internetpaneelilla toteutettuun tutkimukseen vastasi 1029 suomalaista maaliskuun 2017 aikana. Käsittelen tutkimustuloksia blogissani kolmen postauksen mittaisena sarjana. Toisessa osassa käsittelen suomalaisten mieltymyksiä uusiutuvista polttoaineista.

Tutkimustuloksista selviää, että 93 prosenttia suomalaisista kokee, että autojen polttoaineissa pitäisi käyttää nykyistä enemmän uusiutuvia energianlähteitä. Erityisesti nuoret ja naiset (97%) pitävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja kehitystä autojen polttoaineiksi tärkeinä. Miehillä vastaava luku oli 90 prosenttia.

Tutkimuksen pohjalta voinen todeta, että suomalaiset ovat selvästi omaksuneet ympäristöystävällisyyden merkityksen autoilussa. Täten huoltoasemaliiketoiminnan on seurattava aikaansa ja kannettava vastuunsa. Olemmekin SEO:lla lisänneet arvoihimme uusiutuvan, jota tavoittelemme panostamalla uusiutuvien polttoaineiden kehitykseen ja pyrimme samalla luomaan yhä enemmän ympäristöystävällisiä.

Tutkimustuloksista selviää myös, että yli puolet suomalaisista olisivat valmiita maksamaan hieman enemmän uusiutuvista polttoaineista. Erityisesti dieselin osuuden uskotaan vähenevän tulevaisuudessa.

Vaikka hinta tulee varmasti olemaan edelleen se tärkein yksittäinen tekijä polttoaineen myynnissä, uusiutuvat energiamuodot ovat tulleet yhä keskeisemmäksi osaksi yksityisautoilua. Uskon trendin kasvavan tulevaisuudessa, koska siihen vaikuttavat myös biovelvoitteen täyttöä koskevat määräykset.