SÄHKÖAUTOT RATKAISUNA PÄÄSTÖVÄHENNYKSIIN?

Bernerin liikennetyöryhmä on esittänyt, että vuoteen 2030 mennessä liikennepäästöt on saatava vuoden 2005 tasoa puolet pienemmiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään 16 miljoonan euron vuotuisella lisärahoituksella vuosien 2018-2021 aikana. Tämä 16 miljoonan euron vuotuinen rahoitus käytettäisiin pääasiassa sähköautojen hankintaan, flexfuel-autojen konvertointiin, sähkön lataus- ja jakeluverkoston rakentamiseen sekä julkisen liikenteen sähköistämiseen.

Päästöjen vähentäminen on tärkeä tavoite, johon meidän kaikkien tulee pyrkiä omalla toiminnallamme. Päästöt eivät kuitenkaan tule vähenemään hetkessä vaan edessä on pitkä ja kivinen tie ennen kuin liikennetyöryhmän asettamat tavoitteet on saavutettu. Ratkaisuja päästöjen vähentämiselle on varmasti monia, mutta haasteena on keksiä juuri sellaiset ratkaisut, jotka palvelisivat tasapuolisesti kaikkia.

Suomen autokannan uudistaminen sähköautoiksi ja koko Suomen laajuisen latausverkoston rakentaminen on erittäin kallis projekti, joka 64 miljoonan euron rahoituksella tuntuu lähes mahdottomalta tehtävältä. Budjetin rajallisuudesta johtuen sähköautoihin panostaminen ja niiden latausverkoston rakentaminen tulee varmasti pääosin keskittymään Etelä-Suomen kasvukeskuksiin.

Miten sitten muu Suomi? Pitkien etäisyyksien Suomessa kasvukeskuksien ulkopuolella asuvat tulevat varmasti ajamaan vielä pitkään bensiini- ja dieselautoilla, koska koko Suomen kattavan sähköautojen latauspisteverkoston rakentaminen tulee olemaan erittäin pitkä prosessi. Lisäksi haasteena tulee olemaan koko sähköverkoston kehittäminen ja sähkön hankinta. Todellisuudessa tarvittava lisäsähkö joudutaan ostamaan ulkomailta ja vaarana on, että tämä sähkö ei ole tuotettu kestävällä tavalla (tuotettu esimerkiksi kivihiilellä).

Tämän myötä herää kysymys, että joutuvatko suurien kasvukeskuksien ulkopuoliset asukkaat täten eri arvoiseen asemaan. Hintojen nousu tulee olemaan suurta kunnianhimoisten biovelvoitteiden myötä. Vuonna 2020 biovelvoite on 20% ja tulevaisuudessa se pyritään nostamaan 30%: iin. Nämä asetukset rokottaisivat juuri bensiini- ja dieselautoilijoita. Lisäksi tämä tulee myös heikentämään suomalaisten raskaan liikenteen kilpailukykyä ja nostamaan julkisen liikenteen lippuhintoja.

Sähköautoilla ei ratkaista koko päästöongelmaa ja sen vaikutus tulee olemaan alueellisesti rajallista.