Yrityslaskulla ostaminen

Svea Payments tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden ostaa ostokset laskua vastaan 14 päivän maksuajalla. Luotonantajana toimii Svea Ekonomi Ab filial i Finland. Huomioithan seuraavat asiat:

 • Mahdollisesta laskutuslisästä vastaa verkkokauppias.
 • Yrityslaskun voi valita maksutavaksi, kun ostoksen arvo ylittää 5 euroa ja on enintään 2000 euroa. Maksimisumma voi olla myös tätä suurempi, mikäli siitä on erikseen sovittu Svean ja kauppiaan kesken. Päivitä summa tarvittaessa.
 • Kun valitset maksutavaksi Yrityslaskun, yrityksen tiedot tarkistetaan y-tunnuksen perusteella ja tunnistautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi TUPAS-palvelussa vakuutat olevasi oikeutettu tekemään tilauksen yrityksen nimissä. Toimitus tapahtuu yrityksen viralliseen osoitteeseen.
 • Maksuehto on 14 päivää.
 • Viivästyskorko on 7 % + korkolain mukainen viitekorko. Maksuhuomautuksesta veloitamme 5 euroa.
 • Tilauksen tekijän tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

 

Maksujenvälittäjän yhteystiedot:

Svea Payments Oy
Y-tunnus: 2121703-0
Mechelininkatu 1 A
00180 Helsinki
Puhelin: 09 4241 7040 (arkisin klo 8:00-16:00)
Sähköposti: asiakaspalvelu.payments@svea.fi
https://www.svea.com/fi/fi/kuluttajat/maksuratkaisut/

 

Betalning med B2B faktura

Svea Payments erbjuder ditt företag möjligheten att göra inköp mot faktura med 14 dagars betaltid. Kreditgivaren för B2B-faktura är Svea Ekonomi Ab filial i Finland. Observera följande:

 • Webbhandlanden står för ett eventuellt faktureringstillägg.
 • Du kan välja B2B-faktura som betalsätt när värdet på dina inköp överstiger 5 euro och uppgår till högst 2000 euro. Summan kan vara större om detta avtalats mellan nätbutiken och Svea. Uppdatera summan vid behov.
 • Om du som betalalternativ väljer B2B-faktura, kontrollerar vi företagets uppgifter mot FO-numret och genom identifiering med TUPAS bekräftar du att du har rätt att göra inköp i företagets namn. Inköpet levereras till företagets officiella adress.
 • Betalningsvillkoret är 14 dagar. Dröjsmålsräntan är 7 % + referensräntan enligt räntelagen.
 • Vi debiterar 5 euro för betalningspåminnelser.
 • Personen som gör beställningen skall ha fyllt 18 år.

 

Betaltjänstleverantörens kontaktuppgifter:

Svea Payments Ab
FO-nummer: 2121703-0
Mechelingatan 1 A
00180 Helsingfors
Tel. 09 42 41 7040 (vardagar kl 8:00-16:00)

E-mail: asiakaspalvelu.payments@svea.fi
https://www.svea.com/fi/fi/kuluttajat/maksuratkaisut/

 

 

Payment by B2B Invoice

Svea Payments offers you the possibility to make purchases against invoice with 14 days to pay. The credit provider of the B2B Invoice service is Svea Ekonomi Ab filial I Finland. Please note the following:

 • The webstore is responsible for any invoicing charge.
 • You can choose B2B-Invoice as payment method when the value of your purchase exceeds 5 euros and is no more than 2000 euros. The maximum amount can be higher if this has been agreed between the web store and Svea. Update the maximum amount if necessary.
 • When you choose B2B Invoice as payment method, the company information entered will be checked against the given business ID. By confirming your identity using the TUPAS-service you also confirm that you have the right to make purchases for the company. The order will be delivered to the company’s official address.
 • Terms of payment are 14 days. Interest on arrears is 7 % + reference interest as per the Interest Act. We charge 5 euros for a reminder.
 • The person making the order must be at least 18 years of age.

Contact information for the payment service provider:

Svea Payments Ltd
Business ID: 2121703-0
Mechelininkatu 1 A
00180 Helsinki
Tel. +358 (0)9 42 41 7040 (weekdays 8:00-16:00)
E-mail: asiakaspalvelu.payments@svea.fi
https://www.svea.com/fi/fi/kuluttajat/maksuratkaisut/