Kuka määrää litrahinnan – säännöstelystä kohti vapautta

tarin4.1.1

Suomalainen Energiaosuuskunta pääsi aloittamaan polttoaineen myynnin keväällä 1979. Ensimmäiset viisi vuotta SEO:n historiassa olivat vielä tiukan ja tarkan hintasäännöstelyn aikaa.

Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA) perustettiin Tukholmassa vuonna 1960 tarkoituksena edistää vapaakauppaa jäsenvaltioiden välillä. Tavoitteena oli myös tiivistää taloudellista yhteistyötä Länsi-Euroopan valtioiden kesken ja edistää maailmanlaajuista kaupankäyntiä.

FinEFTA-sopimus salli Suomen säännöstellä paitsi raakaöljyn ja jalostettujen polttonesteiden myös kivihiilen, koksin ja lannoitteiden tuontia. Bilateraalikauppa Neuvostoliiton kanssa oli myös lännen etu, kun Suomi osti bulkkitavarat idästä ja hankki jalostetut tuotteet lännestä. Tähän kuvioon ei mahtunut ollenkaan ajatus, että joku olisi ryhtynyt vakavasti kilpailemaan Nesteen kanssa.

tarina4.2.1

”Tähän kuvioon ei mahtunut ollenkaan ajatus, että joku olisi ryhtynyt vakavasti kilpailemaan Nesteen kanssa.”

Tuonnin lisäksi säännösteltiin myös hintoja. Kaikille polttoainekauppiaille määrättiin samat alennukset Nesteen tukkuhinnoista. Omistajakauppiaat, siis myös SEO-kauppiaat saivat kulloinkin vahvistettavan lisäalennuksen. SEO:lle hintasäännöstely sopi alkuvaiheeseen mainiosti. Valtion vahvistamalla yhtenäisellä hinnoittelulla Suomessa SEO pystyi turvaamaan roolinsa markkinoilla. Tämä hintasäännöstely jatkui huoltoasemamyynnin osalta vuoteen 1984 asti ja tukkuhinnan osalta vuoteen 1986 saakka, elinkeinohallitus määräsi enää vain hinnan, jolla ketjut saivat ostaa polttoaineensa myytäväksi.

SEO itse asiassa oli tässä hyötyjä, koska kuten tarinassa numero kaksi kerrottiin, Koska SEO:n hallinnon kustannukset olivat muita yhtiöitä alhaisemmat, SEO-asemilla oli pysyvä kilpailuetu, jopa varaa nipistää marginaaleistaan ja myydä hieman halvemmalla litrahinnalla.

Kauppiasmarginaalit vapaiksi – polttoainekaupan kulta-aikaa

Kauppiasmarginaalien vapautuminen muutti polttoainekauppaa kaiken kaikkiaan huomattavasti. Se merkitsi kauppiaille vapautta määrätä omaa toimintaansa näkemyksensä mukaisesti. Maan talouskin eli nousukautta, joten ostovoimaa löytyi kuluttajilta. Se tarkoitti kauppiaille tuottoisia vuosia. Kauppiaiden resurssit lisääntyivät ja vauraus kasvoi. Yhä useampi ryhtyikin näinä vuosina rakentamaan uusia kauppakiinteistöjä ja kasvattamaan toimintaansa.

Kun tukkumarginaalit vapautuivat kaksi vuotta myöhemmin, maahantuonti ja hinnat olivat edelleen Nesteen peukalon alla. Tämä tarkoitti kuitenkin sitä, että öljy-yhtiöt saivat päättää, millä hinnalla myyvät polttoainetta kauppiaille. Hinnat eriytyivät hitaasti, lukuun ottamatta suurten kaupunkien komissioasemia ja öljy-yhtiöiden operoimia paikkoja. Kauppiaiden kannalta oli kyseessä hintojen ja palkkojen kilpajuoksu, ja tehokkaimmat hyötyivät tästä.

”Kauppiaiden resurssit lisääntyivät ja vauraus kasvoi.”

Tänä päivänä kauppiaat saavat edelleen määrät itse marginaalinsa, jolla myyvät polttoainetta asiakkaille. SEO ja SEO-kauppiaat ovat säilyttäneet kilpailuasemansa markkinoilla pitämällä matalan organisaation ja pienet kiinteät kulut. SEO uskoo voittavansa asiakkaita puoleensa toimimalla arvojensa kautta: kotimainen, paikallinen, yrittäjävetoinen, uusiutuva.

Bensaa!

tarina3.1


Kuka SEO-kauppias sai kunnian vastaanottaa historian ensimmäisen bensakuorman vuonna 1979? Ensimmäiset toimitukset tapahtuivat kesäkuussa 1979 Nesteen Kokkolan varastolta käsin Lapualle, Kankaanpäähän ja Sumiaisiin.


Kun ensimmäiset toiminnan aloittamiseen vaadittu 50 SEO-aseman verkosto oli saatu kasatuksi vuonna 1978, alkoi valmistautuminen varsinaiseen liiketoimintaan, eli polttoaineiden myyntiin. Sitä ennen oli vielä kuitenkin monta asiaa tekemättä.

SEO:n perustamisesta meni vielä kuukausia, ennen kuin yhtään litraa bensaa saatiin myyntiin. Kaikki mahdolliset valmistelut piti olla tehtynä. Tarvittiin tietenkin henkilökuntaa osuuskunnan konttorille, laskutusnumerot, hallinnolliset asiat, kirjanpito kaikkinensa ja niin edelleen. Alkuvuodesta 1979 kaikki oli vihdoin valmista polttoainetilauksille.


tarina3.2

”Alkuvuodesta 1979 kaikki oli vihdoin valmista polttoainetilauksille.”

Historian ensimmäinen kuorma SEO-bensaa lähti siis keväällä 1979. Kuka sai luvan olla ensimmäinen, sitä tarina ei kerro. Mutta kuormakirja numero kaksi on tallessa, ja siinä lukee: Sumiasten SEO-asema. Kuorma saapui Kokkolasta Sumiaisten asemalle, ja se oli kooltaan useita kymmeniä tuhansia litroja.

Tilaukset olivat alusta asti suuria, sillä asemathan olivat vaihtaneet SEO-lipun alle muilta ketjuilta – Essolta ja Unionilta – joten kauppiailla oli jo valmiiksi isoja säiliöitä. Siitä se kaikki lähti liikkeelle, eikä loppua näy. Kuorma toisensa jälkeen on tilattu SEO:n asemille ympäri Suomen, etelästä pohjoiseen.


Lastaustapa muuttunut

Vielä SEO:n alkuaikoina  säiliöautot lastattiin terminaaleissa yläkautta. Voi vain kuvitella, millaiset bensiinihöyryt nousivat ilmaan aina täytön aikana. Käryt tulivat tietenkin suoraan auton täyttäjän sieraimiin. Sellaisia päästöjä ei nykypäivänä enää suvaita – ja hyvä niin. Nykyään autot täytetään alakautta, ja bensiinihöyry otetaan talteen ja palautetaan nesteytettäväksi. Viimeisimmät päältä lastattavat säiliöautot ja lastauslaitteet poistuivat tosin Suomesta vasta 2000-luvun alussa. 

Käryt tulivat tietenkin suoraan auton täyttäjän sieraimiin.”

Pitkälle on tultu SEO:n ensimmäisistä polttoainekuormista. Vuodesta 1979 asti SEO:n asemilla on tankattu miljoonia litroja joka vuosi. Nykyään SEO myy yli 130 miljoonaa litraa polttoainetta vuodessa ympäri Suomen. 

Entäpä se Sumiaisten SEO, joka sai kuorman numero 2? Siellä se on, edelleen, ja palvelee asiakkaitaan. Ties monettako kuormaa siellä parhaillaan myydään.

SEO – alan häirikkö

tarina 2.1
Suomalainen Energiaosuuskunta, tuttavallisemmin SEO, syntyi 40 vuotta sitten vuonna 1978. Jotta ylipäätänsä alkuun päästiin, polttoaineen myynnin monopoliasemassa ollut Neste vaati 50 aseman verkoston. Ja sehän kasattiin.


Polttoainebisneksessä 1970-luku oli monilta osin säännöstely- ja monopoliaikaa. Neste oli yksinvaltiaan asemassa polttoaineiden toimittajana. Hinnat olivat säännöstelyssä eikä uusia kilpailijoita haluttu markkinoille.

SEO:n toiminnan aloittamisen elinehdoksi Neste määräsi sen, että 50 aseman verkosto oli oltava olemassa ensimmäisestä päivästä alkaen. Siihen ei ollut vastaan sanomista. Alkoi siis valtakunnallinen operaatio kiinnostuneiden kauppiaiden siirtymisestä SEO-leiriin. Edellisessä tarinassa kerroimme kapinahengestä öljy-yhtiöiden ylivaltaa vastaan, minkä ansiosta kiinnostuneita kauppiaita löytyikin tarvittava määrä. Kauppiaita houkuteltiin muista ketjuista itsenäisyyden ja tasavertaisuuden periaatteilla – ja se toimi.

tarina 2.2

Alkoi valtakunnallinen operaatio kiinnostuneiden kauppiaiden siirtymisestä SEO-leiriin.”

Kun vaaditut 50 asemaa oli kasassa SEO pääsi käymään suoria neuvotteluita Nesteen kanssa polttoaineiden toimituksista. Tästä muut asemaketjut hermostuivat ja syyttivät SEO:a alan häiriköksi, joka tulee sekoittamaan alan käytäntöjä  ja markkina-asemia.

Neuvottelut onnistuivat ja SEO liittyi myös tuolloin noudatettuun rahtien tasaussopimukseen, joten SEO oli saavuttanut itsenäisen perustan toiminnalleen. Tämä neuvottelutulos loi pohjan koko SEO:n toiminnalle, joka on jatkunut nyt yhtäjaksoisesti 40 vuotta.


Osuuskuntamuoto estää valtausyritykset

SEO:sta tehtiin osuuskuntamuotoinen yhtiö, jossa jokaisella kauppiaalla oli yksi ääni, ei enempää, ei vähempää. Osakeyhtiömuotoinen toiminta olisi ollut aivan eri tavalla altis nurkanvaltausoperaatioille. Osuuskuntaa ei niin vain vallatakaan. Hajotusyrityksiä on ollut, mutta osuuskunnan osuuksia ei voida kaapata.


”…SEO oli saavuttanut itsenäisen perustan toiminnalleen.”

Yhtiömuoto ei ole muuttunut 40 vuodessa, vaan se on ja pysyy. SEO:n vahvuus on edelleen osuuskunta, jossa kauppiailla on vahva itsemääräämisoikeus tekemiseensä osuuskunnan tukiessa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan taustalla ja antamalla tekemiselle raamit, joissa toimia.

SEO syntyi kauppiaiden kapinahengestä

tarina1.1
Suomalainen Energiaosuuskunta, tuttavallisemmin SEO, syntyi 40 vuotta sitten vuonna 1978. Alkuperäinen syy uuden huoltoasemaketjun perustamiseen ei liittynyt polttoaineisiin, vaan tarvikekauppaan. Siitä sai alkunsa SEO-tarina, joka jatkuu edelleen, ja vahvasti kauppiasvetoisena osuuskuntana.


Monet huoltoasemaketjujen omistajakauppiaat saivat tarpeekseen alan vallitsevista oloista 1970-luvulla. Suuret öljy-yhtiöt määräsivät etenkin tarvikekauppaa tavalla, jossa kauppiaan käteen ei jäänyt kuin ohut siivu hinnasta. Öljy-yhtiöt pitivät huolen, että suurin kassavirta kulki heidän taskuunsa. Omistajakauppiailta perittiin monista tuotteista ylikorkeaa tukkuhintaa, sillä öljy-yhtiöt myivät esimerkiksi voiteluöljyjä suoraan asiakkaille halvemmalla kuin omille jälleenmyyjilleen. Kilpailua rajoitettiin sumeilematta, kun koti- ja ulkomaiset jätit kielsivät myös kilpailevien tuotteiden myynnin huoltoasemilla. Niskuroivia kauppiaita uhkailtiin jopa polttoainetoimitusten katkaisulla.

tarina1.2

”Kauppiaan käteen ei jäänyt kuin ohut siivu hinnasta.”

Eikä öljy-yhtiöiden koura kahmaissut osaansa vain yleistarvikkeista, vaan esimerkiksi autopuolen erilaisista nesteistä, yleisvaraosista, lampuista ja pyyhkijänsulista otettiin merkittävä provisio välistä. Myös luottokorttimaksuissa tarvittavista ”höylättävistä” kuiteista perittiin maksu.


Kauppiaita vaihtoi sinivalkoisen SEO-lipun alle


Tätä eivät kaikki alan kauppiaat sulattaneet, vaan pinnan alla alkoi kuplia ja itää ajatus uudesta huoltoasemaketjusta. Uudessa ketjussa kauppias saisi päättää vahvasti itse asioistaan, eikä kilpailua rajoitettaisi ylhäältä käsin. Kaikessa hiljaisuudessa alkoi kauppiaiden värvääminen eri ketjuista, sillä kiinnostavia ja menestyneitä nimiä tarvittiin mukaan heti alkuvaiheessa, uskottavuuden nimissä. 


”Alalla alkoi itää ajatus uudesta huoltoasemaketjusta.”


Lopulta kasaan saatiin 50 merkittävän huoltoasemakauppiaan nimilista ympäri Suomen. Se oli tuhti lähtölaukaus SEO:lle, ja marraskuun 17. Päivä vuonna 1978 Suomalainen Energiaosuuskunta merkittiin kaupparekisteriin. Nyt, 40 vuotta myöhemmin, SEO toimii edelleen arvojensa mukaisesti: kotimainen, paikallinen, yrittäjävetoinen, uusiutuva.

Suomalaisen Energiaosuuskunnan verkkopalvelussa käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön .

Hyväksyn evästeet